آرامگاه ابودجانه، یکی از یاران پیامبر اکرم معرفی یکی از آثار ملی کشور در ریجاب

آرامگاه ابودجانه، یکی از یاران پیامبر اکرم

در نزدیکی روستای باباجانی از توابع شهر ریجاب شهرستان دالاهو، قبرستانی از صدر اسلام با تعداد آرامگاه به سبک چهار طاقی های دوره ساسانی وجود دارد. این قبرستان در جاده ریجاب به سمت روستای زرده واقع شده است. در میان این...

ادامه مطلب ...