معرفی آقای فرشید رمضانی معرفی اعضای دوره اول شورای شهر ریجاب

معرفی آقای فرشید رمضانی

 معرفی اعضای دوره  پنجم شورای اسلامی شهر ریجاب  نام: فرشید نام خانوادگی: رمضانی تاریخ تولد: سطح تحصیلات: رشته...

ادامه مطلب ...