دره اژدهای ریجاب، جلوه ای از شکوه طبیعت به همراه تصاویری زیبا

دره اژدهای ریجاب، جلوه ای از شکوه طبیعت

یکی از جلوه های زیبای طبیعت ریجاب، ساختار توپوگرافیک آن است. به طور کلی عمده ترین دره های جنگلی و کوهستانی ریجاب عبارتند از: دره لرز، دره تاویان، دره مران، انجیر کلان، دره صالحان، قمه قوله، دره هونان، دره تاریکه، دره...

ادامه مطلب ...