شهرداری ریجاب

آدرس: استان کرمانشاه، شهرستان دالاهو، ریجاب، خیابان بانمزاران

تلفن تماس: ۲-۰۸۳۴۳۷۵۳۰۴۱

فکس: ۰۸۳۴۳۷۵۲۹۵۳

ایمیل: Rijab.Municipality@gmail.com

برای ارتباط با روابط عمومی شهرداری از فرم زیر استفاده کنید: