شهرداری ریجاب

آدرس: استان کرمانشاه، شهرستان دالاهو، شهر ریجاب، خیابان بانمزاران

کدپستی: ۱۱۷۶۸-۶۷۶۵۱

تلفن تماس آتش نشانی: ۰۸۳۴۳۷۵۳۰۴۱

تلفکس شهرداری: ۰۸۳۴۳۷۵۲۹۵۳

ایمیل: Rijab.Municipality@gmail.com

برای ارتباط با روابط عمومی شهرداری از فرم زیر استفاده کنید: