رئیس شورای اسلامی شهر ریجاب انتخاب شد


به گزارش روابط عمومی شهرداری ریجاب، روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اولین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر ریجاب در محل فرمانداری شهرستان دالاهو برگزار شد.
در این جلسه آقای قباد کرم‌پور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ریجاب به مدت یک سال انتخاب شد.