لوح سپاس مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به شهردار ریجاب اهدا شد.

طی جلسه ای در دفتر شهرداری ریجاب لوح سپاس مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به مهندس کامران رحمانی شهردار ریجاب توسط مهدی پور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دالاهو به نیابت از مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان جهت حمایت و مساعدت در برنامه های فرهنگی و همچنین پرداخت بموقع سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی این شهر اهدا شد.