بمناسبت روز جهانی کارگر مراسمی در دفتر شهردار با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و کارگران خدمات شهری برگزار شد.
پنجشنبه ۹۹/۲/۱۱
به گزارش روابط عمومی شهرداری ریجاب؛ در این مراسم ابتدا شهردار به سخنرانی پرداخت و این روز را به کارگران و پاکبانان تبریک گفت.

کامران رحمانی شهردار ریجاب در پایان عنوان کرد که در دو ماه گذشته نیروهای خدوم شهرداری روزانه شهر را ضدعفونی کردند و جای قدردانی دارد.

سپس اعضای شورای اسلامی این روز را تبریک گفتند. و از پاکبانان خواستند که نکته نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص خدمات شهری و رُفت و روب اعلام کنند.

پرسنل خدمات شهری هم خواسته های خود را به سمع و نظر اعضا رساندند.
در پایان با اهدا لوح تقدیر و کارت هدیه از زحمات این قشر زحمت کش قدردانی به عمل آمد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب