پرسنل شهرداری

اطفاء حریق کوه بیمار شهرستان دالاهو با حضور پرسنل و شهردار شهر ریجاب (پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸)

به گزارش روابط عمومی شهرداری ریجاب: روز پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ غروب پرسنل رسمی شهرداری با فرماندهی شهردار جوان جهت اطفاء حریق کوه بیمار اعزام شدند. گفتنی است در این آتش سوزی بیش از ۳۰ هکتار از جنگل های زاگرس طعمه حریق شده است.