برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز جهاددانشگاهی www.hrtc.ir مراجعه فرمایید

تاریخ‌های مهم :

۱٫ شروع ثبت‌نام : روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸
۲٫ زمان خرید توکن(پرداخت هزینه ثبت‌نام) : تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸
۳٫ زمان ثبت‌نام : تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸
۴٫ زمان ویرایش اطلاعات : تا پایان روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸
۵٫ زمان توزیع کارت ورود به جلسه : از روز دوشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸
۶٫ زمان شروع به کار باجه‌های رفع نقص : از روز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸
۷٫ برگزاری آزمون : ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸