راهپیمائی با شکوه روز قدس

برگزاری مراسم باشکوه راهپیمائی روز قدس در شهرستان دالاهو با حضور پررنگ مردم و مسئولین شهر ریجاب