پس از ابلاغ رسمی استاندار محترم کرمانشاه، آقای مهندس کامران رحمانی به عنوان دومین شهردار شهر تازه تأسیس ریجاب انتصاب شد. و مراسم تودیع و معارفه ایشان روز پنجشنبه مورخ پنجم اردیبهشت یک هزارو سیصد و نود و هشت در محل فرمانداری با حضور آقای مهندس حیدری فرماندار محترم و سپس در شهرداری ریجاب با حضور آقای مهندس امامی معاون فرماندار انجام گرفت.

لازم به یادآوری است که آقای رحمانی قبلاٌ در فرمانداری شهرستان دالاهو مشغول به خدمت بوده است.

حکم انتصاب شهردار شهر ریجاب