بهار فصل رویش و طراوت است، بیان گر شکوه و جلال خداوند است، آری بار دیگر نشانه‌ای بدیع از آیات الهی در جهان متجلی گشته و زمین آیه‌های رویش و حیات را به تلاوت نشسته است.

نخستین روز بهار، آغازی برای اعتدال، طراوت، نشاط و شادابی و نوروز، عید شکوفایی، پویایی، بالندگی، نوخواهی و نواندیشی است.

فرارسیدن بهار و نوروز ۹۸ را به مردم شریف شهر ریجاب شادباش گفته و آرزوی سالی سرشار از نیکویی، برکت، عزت، سعادت و سلامت دارم و از همراهی و هم‌دلی محبت‌آمیز مردم آگاه شهر ریجاب که خادمان خود در دولت تدبیر و امید را یاری‌رسان و همراه بوده‌اند سپاسگزاری می‌نمایم و با امید به لطف پروردگار، با مردم قدرشناس شهر ریجاب، هم‌پیمان می‌شویم که در سال جدید با عزمی راسخ، بیش از گذشته برای توسعه و پیشرفت شهرستان و در تحقق شعار سال رونق تولید همگام و همراه شویم.

یاسین صالحی سرپرست شهرداری ریجاب