بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب ۱۳دیماه۱۳۹۶ راهپیمایی خودجوش و پرشوری در محکومیت از حرکت ناپسند گروهی فریب خورده و عاملین اغتششات اخیر برگزار گردید. در این مراسم شعارهای مرگ بر استکبار جهانی و مرگ بر فتنه گر سر داده شد.