زلزله و خرابی هایی که بر جا گذاشت

زلزله و خرابی هایی که بر جا گذاشت

پس از زلزله تصاویری منتشر شد که نشان می داد تنها بیمارستان سرپل ذهاب ویران شده است. سرپل ذهاب کانون تلفات زلزله بود و بیشترین خسارت و تلفات در آنجا گزارش شده است. ویران شدن بیمارستان این شهر نشان دهنده وضعیت نامناسب...

ادامه مطلب ...