نام: قباد

نام خانوادگی: کرم پور

تاریخ تولد : ۱۳۵۴/۰۶/۰۱

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

سوابق کاری:

۲۲ سال سابقه مدیریت در مدارس آموزش و پرورش

حضور در دو دوره شورای اسلامی شهر ریجاب

عضو شورای عالی استان های کشور