نام: عبدالعزیز

نام خانوادگی:کریمی

تاریخ تولد :

سطح تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: ادبیات

سوابق کاری:

رئیس شورای عالی استان در سال ۱۳۹۶

حضور در سه دوره شورای اسلامی