معرفی اعضای دوره ششم شورای شهر ریجاب

 معرفی اعضای دوره  ششم شورای اسلامی شهر ریجاب 

نام: مراد

نام خانوادگی: امیری

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۴/۰۳

سطح تحصیلات: کاردانی

رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی