معرفی اعضای دوره اول شورای شهر ریجاب

معرفی اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر ریجاب

نام: بهمن

نام خانوادگی: صادقی

تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۱/۱۳

سطح تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

سوابق کاری:

  1. نماینده دوره اول شورای اسلامی روستای شالان
  2. عضو هیات امنای مسجد حضرت علی (رض) بانمزاران
  3. عضو اتحادیه میوه و تره بار شهرستان سرپل ذهاب
  4. رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان سرپل ذهاب ۲ دوره
  5. نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان سرپل ذهاب
  6. رئیس هیات ورزشی همگانی ریجاب