بسمه تعالی
جناب آقای دکتر شیرزمان رسا
انتصاب بجا و شایسته شما را بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر ریجاب تبریک گفته و خداوند منان برای شما برادر ارجمند و سایر اعضای شورای شهر ریجاب آرزوی توفیق روز افزون در این عرصه مهم را داریم.
امید است با درایت و آگاهی شما عزیزان بتوانیم مشکلات شهری را به حداقل رسانده و در خدمت رسانی به همشهریان فهیم این دیار کوشا باشیم.
شهردار ریجاب محمد قادری