🌹خداحافظی با ماه رمضان🌹

خداحافظ ای ربّنای غروب
خداحافظ ای رزق و روزیِ پاک
خداحافظ ای جمع افلاک و خاک
خداحافظ ای لحظه های سحر
خداحافظ ای ماه چشمان تر
خداحافظ ای بغض افطارها
خداحافظ ای ماه دیدارها

خداحافظ ای ختم یاسین و نور
خداحافظ ای ماه عشق و سرور
خداحافظ ای ماه رو راستی
خداحافظ ای بی کم و کاستی
خداحافظ ای قدر زلفت دراز
خداحافظ ای اشتیاق نماز
خداحافظ ای لحظه های دعا
خداحافظ ای ماه ارض و سماء
خداحافظ ای ماه صبر و رضا
تو ای ماه آرامش مرتضی

خداحافظ ای گرمی آفتاب
خداحافظ ای خواب هایت ثواب
خداحافظ ای بهترین سرنوشت
تو پای مرا میکِشی تا بهشت
خداحافظ ای ماه تقدیر من
سحرهای تو صبح تطهیر من
خداحافظ ای برکت سفره ها
خداحافظ ای ماه خوب خدا
🌹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب🌹