بسمه تعالی

شهرداری ریجاب با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر ریجاب  قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ، در نظر دارد تعداد ۱دستگاه خودروی تراکتور ۲۸۵ فرگوسن مدل ۱۳۸۳ و یک دستگاه کامیونت کمپرسی  آمیکو مدل ۱۳۸۶ متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند از تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ بمدت ۱۰ روز جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.جهت دریافت شرایط مزایده به وبسایت شهرداری ریجاب به آدرس اینترنتی www.rijabcity.ir  و یا دبیرخانه مرکزی شهرداری مراجعه فرمائید.
روابط عمومی شهرداری ریجاب