بسمه تعالی

هفته دفاع مقدس

یادآور اوج عزت و عظمت دلاور مردان با ایمان ایرانی

یادآور اوج شهادت طلبی و آزادگی

یادآور شور و شعور مردان و زنان با غیرت

که سرتسلیم به در گاه ولایت داشتند و از تسلیم در مقابل شیاطین زمانه بیزار

یادآور مبارزه حق و باطل و مبارزه تمام عزت و شرف یک ملت در مقابل استعمارگران و ایادی شیطان

هفته دفاع مقدس بر همه ی مردان و زنان ایران اسلامی مبارک

هفته دفاع مقدس یادآور روزهای شوق رسیدن به قرب الهی و بال به بال ملائک رساندن

خوشا به حال مردان و زنانی که در طریق مبارزه برای حفظ و نگهبانی از دستاوردهای نهضت خمینی کبیر (ره) و جلوگیری از تسلط بیگانگان بر کشور اهورایی ایران عزیز و جلوگیری از به شکست کشاندن انقلاب اسلامی، خون پاکشان را برای آبیاری نهال نوپای اسلام ناب محمدی برزمین ریختن ، تا من و توی ایرانی اکنون با خیالی تقریبا“ آسوده ، نظاره گر رشد و بزرگی آن باشیم . هرچند دشمن همیشه مترصد وارد آوردن ضربه نهایی است . اما هوشیاری و بیداری ملت بزرگ ایران در بزنگاههای تاریخی ، نقشه دشمنان را به حول وقوه الهی ، ناکام گذاشته است.

هفته دفاع مقدس یادآور کلمه طیبه و مقدس بسیج است . بسیجی که از مرد وزن و پیر و جوان در آن ، برای پاسداری از کشور عزیزمان ایران ، تشکیل شد .

یاد باد آن روزگاران یاد باد