بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب ، آسفالت خیابان ابودجانه به طول بیش از ۲۰۰متر در مسیر تقاطع خیابان بانمزاران تا خیابان باباجانی با حجم آسفالت بالغ بر ۱۲۰۰مترمربع با تامین اعتبار از محل منابع داخلی به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال طی روزهای اخیر انجام شد . شهردار ریجاب ادامه داد : خوشبختانه در سال ۹۵ بیش از ۹۶۰۰ مترمربع آسفالت در معابر شهر انجام گرفت که متاسفانه عدم پخش آسفالت مناسب در چندین سال گذشته باعث شد میزان حجم آسفالت انجام گرفته در سال جاری در شهر برای شهروندان احساس نشود . وی افزود : امسال نیز این شهرداری تمام عزم خود را جهت آسفالت معابر مهم و پرتردد شهر بکار گرفته و انشاالله بتوانیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از خیابان‌ها و معابر شهر را آسفالت انجام دهیم و اعتقاد داریم اجرای کارهای زیربنایی و اساسی و ماندگار ، مهمترین خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر به شهروندان است. شهردار ریجاب گفت : آسفالت مناسب معابر و خیابان‌های شهر یکی از مهمترین اهداف شهرداری است و با توجه به مشکلات اقتصادی در شهرداری‌ها تمام توان خود را جهت خدمت به شهروندان به کار گرفته‌ایم .