صبح روز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۹۴، استاندار کرمانشاه همراه با اکیپی از استانداری از ریجاب بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ریجاب، رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه به همراه فرماندار دالاهو و نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی از مزارع پرورش ماهی ریجاب بازدید کرده و عملکرد یک ساله شهرداری ریجاب را مورد ارزیابی قرار دادند.

ریجاب یکی از شهرهای شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه می باشد که در مهرماه ۹۰ به مجموعه تقسیمات شهری اضافه گردید.