در راستای اجرای طرح تعریض خیابان بانمزاران

طرح تعریض خیابان بانمزاران شهر ریجاب با سرعت مطلوبی در حال اجراست. شهردار ریجاب در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ریجاب ضمن تقدیر و تشکر از خانوارهایی که شهرداری را در اجرای این طرح یاری می کنند یادآور شد: «طرح تعریض خیابان بانمزاران با همیاری و همکاری مردم ریجاب با سرعت مناسبی در حال انجام است.»

بدین وسیله روابط عمومی شهرداری ریجاب نیز از ۴۲ خانواری که با تخریب و عقب نشینی بخشی از خانه های خود، موجب تسریع در اجرای این طرح شده اند تشکر و قدردانی می نماید.

آقای عزیز اسماعیلی یکی از این شهروندانی است که با تخریب بخشی از منزل شخصی خود و الحاق آن به جاده خیابان بانمزاران، کمک شایانی به اجرای هرچه بهتر و سریع تر این طرح نموده است. مجموعه شهرداری از مساعدت و همیاری ایشان کمال تشکر و قدردانی را دارد.

تصاویری زیر مربوط به عملیات تخریب بخشی از منزل آقای عزیز اسماعیلی است.

شهرداری ریجاب قصد دارد ضمن تقدیر وتشکر از همکاری شهروندان در خصوص شرکت در طرح تعریض خیابان های اصلی شهر شهرداری مصداق حدیث شریف نبوی من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق باشد و از این پس تصاویر شهروندانی که در اجرای طرح همکاری می نمایند را در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ریجاب منتشر کند.

لطفا نظرات مثبت وسازنده خود را برای خدمت رسانی بهتر ارسال فرمایید