گزارش تصویری:

پس از ماه ها وقفه در فعالیت مزارع پرورش ماهی ریجاب، فعالیت این مزارع از سر گرفته شد.

آغاز به کار مزارع پرورش ماهی ریجاب با همت مردم ریجاب، مسئولین محترم استانی و شهرستان اعم از شیلات، فرمانداری دالاهو و شهرداری ریجاب و با رهاسازی بچه ماهی در فاز اول استخرهای پرورش ماهی انجام گردید.

گفتنی است فرمانداری دالاهو با تمام توان و دلسوزی در تمام جلسات استانی مربوط به آغاز فعالیت مزارع پرورش ماهی حضوری فعال داشته و یار و یاور مردم ریجاب بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ریجاب از تلاش تمام دست اندارکاران و کسانی که در آغاز فعالیت مزارع پرورش ماهی نقش به سزایی داشته اند تشکر می کند، به خصوص از تلاش بی شاعبه فرمانداری محترم دالاهو صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

تصاویر زیر از آغاز رسمی فعالیت مزارع پرورش ماهی ریجاب حکایت دارد.