با تلاش مجموعه شهرداری و همکاری شهروندان

جوی آب خیابان باریکه در بانمزاران با تلاش شهرداری ریجاب به صورت اصولی جدول گذاری و تعریض شد.

به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ریجاب”، جوی آب خیابان باریکه که به صورت سنتی احداث شده بود و از سال های گذشته در این خیابان قرار داشت، به عنوان یکی از معضلات شهری ریجاب شناخته می شد. این جوی نمای بسیار بدی به این خیابان و به طور کلی شهر ریجاب داده و باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شهروندان شده بود.

جدول گذاری جوی و تعریض خیابان باریکه با هزینه ای معادل ۲۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری اجرا شد.

روابط عمومی شهرداری ریجاب به نوبه خود از تمام شهروندان ریجاب و علی الخصوص صاحبان املاک واقع در خیابان باریکه به خاطر همکاری همه جانبه و دلسوزانه در اجرای این طرح، کمال تشکر و سپاسگذاری را دارد.