رودخانه الوند ریژاو که از کوه های دالاهو و منطقه ریژاو سرچشمه می گیرد اصلی ترین عامل آبادانی این شهر محسوب می شود. الوند از چشمه های بسیار زیادی نشأت می گیرد؛ چشمه هایی چون “سراب کنار”، “کولیتان”، کانی چرمی(چشمه سفید)”، “سراب حشانه”، مری سیاو (سیاه غار)، چوار کانی (چهار چشمه) و …اما سرچشمه اصلی آن “سراب اسکندر” و “سیاوانه” می باشد.

سیاوانه به دلیل فصلی بودن جریان آب از آن، اغلب به عنوان دومین سرچشمه ریژاو شناخته می شود و اکثر اهالی ریژاو “سراب اسکندر” را سرچشمه اصلی الوند می دانند.

سراب اسکندر در جنگل های وحشی و طبیعت دل انگیز ریژاو و در مسیری صعب العبور قرار دارد که با چندین ساعت پیاده روی مستمر از روستای شالان (پل دروازه) می توان به آن رسید.

تصاویر زیر،سرچشمه اصلی رود الوند ریژاو، سراب اسکندر را در روزهای بهاری سال ۹۳ و همچنین موقعیت آن در گوگل مپ را نشان می دهد.

Rejaw-Sarab-eskandar-5

Rejaw-Sarab-eskandar4-