به همراه عکس و فیلم

ودخانه الوند یا هلوند (به معنای شیرین) تنها رودخانه ریجاب است. این رودخانه از ارتفاعات سیاه دانه واقع در کوه های دالاهو و سراب اسکندر سرچشمه می گیرد و پس از طی مسیر پر پیچ و خم باغ های گردو، وارد شهرهای مرزی سرپل زهاب و قصرشیرین و سپس وارد کشور همسایه، عراق می شود.

طول این رودخانه تا مرز ایران و عراق ۱۲۰ کیلومتر تا رودخانه دجله ۱۶۰ کیلومتر و ارتفاع آن از سرچشمه ۱۵۰۰ متر است.

الوند پس از عبور از شهرهای ریجاب، سرپل ذهاب، قصرشیرین و خانقین در قسمت جنوبی ناحیه دَکه و قله از طرف چپ وارد آب رودخانه سیروان می گردد و پس از آن به رود دجله می پیوندد.

JW Player 5

اگرچه سرچشمه اصلی رود الوند، از سیاوانه و سراب اسکندر سرچشمه می گیرد اما سرچشمه ها و جویبارهای زیادی در ریجاب به این رود ملحق می شوند که تعداد آن ها به بیش از بیست چشمه می رسد اما از عمده ترین آن ها از نظر آبدهی چشمه هایی با نام های حشانه و کولیتان می باشد که قسمت اعظم آب رودخانه را تأمین می کند.